2. Çukurova HCC Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

23-25 Şubat 2018 tarihlerinde, Adana Sheraton Otel Kongre Merkezi’nde, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliği ve uluslararası katılımla gerçekleştirilecek olan ‘’HCC Biyolojisini Anlamak : Hasta Yönetimine Neler Sunacak?’’ ana temalı 2. Çukurova HCC Kongresi’nin ilk duyurusunu sizlere sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

İlkini Şubat 2017’de gerçekleştirdiğimiz, bilimsel programı, yüksek katılımcı sayısı, dinamik ve interaktif oturumları, üst düzey sözlü bildileri ile sizlerin takdirlerini toplayan   toplantının ardından   2. Çukurova HCC Kongresinin hazırlıkları için  yola koyulmanın heyecanı içindeyiz.

HCC çok sayıda disiplinin , Moleküler biyoloji ve Genetik, Translasyonel ve Klinik Hepatoloji, Gastroenteroloji, Hepatobiliyer Cerrahi, Girişimsel Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Onkoloji, Tıbbi Patoloji gibi,  sıcak ve yükselen konularından biridir. Birçok alan için yükselen konu olma özelliğini sürdürmesinin temel nedenleri olarak; prevalans ve insidansında dramatik artışın devam etmesi. risk faktörlerinin ve doğal seyrinin çeşitliliği, buluş niteliğindeki dijital teknolojilerin mükemmel kullanılması, temel bilim araştırmaları – klinik Pratik köprüsünün inşası ve moleküler hedefli tedavilerin geliştirilmesi, lokorejyonel tedavilerin ve cerrahinin , özellikle transplantasyon konusunda, olağanüstü başarısı öne çıkmaktadır.

Çukurova HCC Kongresinin temel amacı HCC konusu ile doğrudan ilgili disiplinleri bir araya getirmek, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz bir zemin oluşturmak, multidisipliner işbirliği kültürünün inşasında bir adım atmaktır. İlk toplantının yakaladığı çizgide HCC konusu ile ilgili tüm merkezlerimizin sıradışı desteklerinin payı çok büyüktür. Bu çizginin hep birlikte sürdürülmesini HCC alanında ülkemizin uluslararası bilime katkısı açısından yaşamsal önemde buluyoruz. Bu işbirliği geleneğini oluşturmadan ve deneyimlerimizi paylaşmadan iyi bir araştırma planlamanın ve yayın yapabilmenin zorluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz HCC epidemiyolojinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olmasına ve ilgili disiplinlerimizin çaba ve başarılarına rağmen bu alanda uluslararası yayın sayımızın yetersizliği bir olgudur. Bu bağlamda, 2. Çukurova HCC Kongresinin bu bilimsel yavanlığı aşma konusunda da önemli bir adım oluşturacağına inanıyoruz.

Monotematik bir kongre olmasına rağmen bilimsel programı hazırlarken gerek konu başlıklarını gerekse konuşmacıları belirlemede hiçbir zorluk yaşamadık. HCC, bilgi birikiminin lineer değil sıçrayarak arttığı , her açıdan zengin bir alan.. . Ayrıca, belirlediğimiz her başlığı deneyimleriyle anlatabilecek kapasitede arkadaşlarımızın olması ayrı bir gurur kaynağı.  Buna rağmen, bazı konuların uluslararası alanda saygınlığı olan yurtdışı araştırmacılar tarafından anlatılmasının daha yararlı olacağını ve 2. Çukurova HCC Kongre’sinin bilimsel düzeyine katkı sunacağını düşündük Bu kongrenin bilimsel programını hazırlarken temel bilim araştırmalarının yeni tedavi stratejilerine imkan sağlayan buluş niteliğindeki yeniliklerini sizlere aktarmayı planlarken konunun omurgasını oluşturan Hepatoloji, Hepatobiliyer Cerrahi, Girişimsel Radyoloji ve Onkoloji disiplinlerinin başarılı çalışmalarına aynı önemde vurgu yaptık. Bir anlamda, temel bilim araştırma sonuçlarını klinik pratiğe taşımayı hedefledik. Kongrenin önemli yeniliklerinden biri de uluslararası bilim insanlarının destek sağlayacak olmalarıdır. Evrensel bilime bu alanda önemli katkı sunmuş birçok araştırmacı konuşmacı ya da sözlü bildiri sunucusu olarak bu kongrede yer alacaktır. Sözlü bildiri oturumlarında ülkemiz bilim insanları arasında yurtdışı bilimcilerin de bulunması heyecan verici olacaktır.

Tarihsel kökleri M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan, Hitit’lerden Osmanlı’ya pek çok uygarlığa beşiklik eden, Seyhan ve Ceyhan nehirleri deltasında bereketli topraklarda kurulu ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden biri olan güzel Adana’da 2. Çukurova HCC kongresinde buluşmak dileğiyle…

Prof.Dr. Hikmet Akkız
Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Detaylar için: hcc2018.org