Bilimsel Ödüller

Bilimsel Ödüller

Prof. Dr. Hikmet Akkız, ulusal ve uluslararası birçok farklı kurum tarafından, bilimsel ödüle layık görülmüştür.

 1. “State of – the Art Lecture” Hepatosellüler karsinoma gelişiminde moleküler mekanizmalar, Otto-von-Guericke University of Magdeburg, 1 Aralık 2018

 2. Genotip 1 HCV İnfeksiyonlu Hastalarda IL28B rs8099917 Polimorfizmi ve Kalıcı Virolojik Yanıt Arasındaki İlişki” adlı araştırması ile Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Eylül 2012, KIBRIS. Hikmet Akkız, Orhan Sezgin, Engin Altıntaş, Kendal Yalçın, Nazım Ekin, Oğuz Üsküdar, Macit Sandıkçı, Süleyman Bayram, Aynur Bekar, Ersin Akgöllü, Selçuk Yıldırım, Sedef Kuran
 3. ‘’Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda İnterlökin 28B Polimorfizminin Kalıcı Virolojik Yanıt Üzerine Etkisi’’ adlı araştırması ile Sözlü Bildiri Ödülü, 27. Ulusal Gastorneteroloji Haftası, 24 – 28 Kasım 2010.
 4. ‘’Relationship Between Functional Polymorphism in the Aurora A Gene and Susceptibility of Hepatocellular Carcinoma’’, başlıklı çalışması ile Teşvik Ödülü, Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 1 – 4 Nisan 2010.
 5. ‘’Cox – 2 Gen Promoter Bölgesi Tek Nükleotid Polimorfizmleri ile Hepatosellüler Karsinoma İlişkisi’’  adlı çalışması ile ‘’Poster Bildiri’’ Birincilik Ödülü, 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10 – 13 Haziran 2009.
 6. ‘’Sporadik Kolorektal Kanserlerde B – Raf Geni V-600e Mutasyonunun sıklığı ve Prognostik Önemi’’ adlı çalışması ile Sözlü Bildiri Ödülü, 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12 – 16 Kasım 2008.
 7. ‘’Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Mdm2 Geni Promoter Polimorfizmi Yüksek Hepatosellüler Karsinoma Riski İle Birliktedir’’ adlı çalışması, Kanser Kategorisinde Sözlü Bildiri Ödülü, 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 7 – 10 /6/2007
 8. ‘’Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Tümör Nekroz Faktör alfa Promoter Pozisyon – 308 ve -238  Polimorfizmleri  ile Kalıcı Virolojik Yanıt İlişkisi’’ adlı Çalışması ile Viral Hepatit Kategorisinde Sözlü Bildiri Ödülü, 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 7 – 10 Haziran 2007
 9.  ‘’Viral Kökenli Kronik Parankimal Karaciğer Hastalıklarında Tümör Nekroz Faktör alfa Geni Promoter Pozisyon -308 Polimorfizmi Hepatosellüler Karsinoma Riskini Arttırmaktadır’’, başlıklı araştırması, Hepatit Kategorisinde Sözlü Bildiri Ödülü, 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4 – 7 Kasım, 2006.
 10.  ‘’Siklin D1 Gen Polimorfizminin Sporadik Kolorektal Karsinomanın Moleküler Patogenezinde Rolü’’, adlı araştırması, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4 – 7 Kasım 2006.
 11. ‘’Viral Orjinli Hepatosellüler Karsinogenezde Wnt Yolağının Aktivasyonu Temel Mekanizma Olabilir’’ başlıklı araştırma, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 5 – 7 Haziran , 2005.
 12. ‘’Sporadik Kolorektal Kanserlerde Mikrosatellit İnstabilite ve Klinikopatolojik Bulgular Arasında İlişki’’ , başlıklı araştırma Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül – 5 Ekim 2003.
 13. ‘’Hepatit C Virüs (HCV) – 1b izolatı ile kronik infekte hastalarda viral genom NS5A geninin PKR-BD’inde gelişen amino asit polimorfizmi ve kalıcı virolojik yanıt İlişkisi’’ Sözlü Bildiri Ödülü, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001.