Fikir Yazıları

Bilimsel Araştırmalar

Üniversitenin yapı taşı “bilimsel bilgi”dir. Üniversitenin çıktısı “bilimsel bilgi” ve “nitelikli insan”dır.

Bilimsel bilgi üretimi için:

a) Nitelikli Araştırmacı

b) Bilimsel Alt Yapı

c) Yardımcı Personel Kaynağı

d) Kaynak

gerekmektedir.

Nitelikli Bilim Üretiminde Engeller

  • Akademik kadroda motivasyon eksikliği.
  • Yönetimin “bilim” konusunda duyarsızlığı.
  • Temel bilimlerin öneminin yeterince kavranamaması.
  • Bilimsel alt yapı yetersizliği.
  • Araştırmacı ve yardımcı personel kadrosunda daralma.
  • Araştırma geleneğinin geliştirilememiş olması.

Ortak Araştırma Alanları, Mükemmelliyet Merkezleri

Evrensel bilime katkı sağlayacak nitelikte bilim üretebilmek için “Ortak Araştırma Alanları”nı oluşturmamız yaşamsal önem taşımaktadır.

a) Araştırma Merkezleri

b) Araştırma Enstitüleri

c) Mükemmelliyet Merkezlerini oluşturacağız.

İleri teknolojiyi bu alanlarda kullanacağız. Nitelikli insan gücünü bu alanlarda istihdam edeceğiz. Ortak Araştırma Alanlarının Tüm Gün çalışmasını sağlayacağız.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi

Mevcut yapısı hantal ve verimsiz.Köklü bir yapısal değişim gerekmektedir. Bu amaçla :

a) Yetkin Akademisyenlerden oluşan “Proje Değerlendirme Kurulu”

b) BAP tarafından desteklenen projelerin iki başlıkta toplanılması

    • Büyük Bütçeli Projeler

    • Standart Bütçeli Projeler

c) Proje Destek Biriminin Kurulması

     • Ulusal Proje Destek Programları

       TÜBİTAK, DPT, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Programaları

     • Uluslararası Proje Destek Programları

      AB Çerçeve Programları, EUREKA,

      EMBO Yerleşim Desteği Programı

Sosyal Bilimlere Pozitif Ayrımcılık

Sosyal bilimlerimizin gerek kongre, sempozyum düzenlemelerinde, gerekse bilimsel aktivitelere katılımlarında büyük sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir.

Sosyal bilimlerimizin bu etkinlikleri düzenlemeleri ve katılımları konusunda mutlaka pozitif ayrımcılık uygulanacaktır.

Anabilim dalı toplantılarının düzenlenmesi de desteklenecektir.

Pozitif ayrımcılık amacı ile BAP biriminde ayrı bir bütçe oluşturulacaktır

Proje hazırlama konusunda da destek sağlanacaktır.

Prof. Dr. Hikmet AKKIZ